108

Kezdd az Újévet 108 Napüdvözlettel! Ez az intenzív mozgó meditációs technika kiváló módszert kínál, hogy elengedd az előző év feszültségeit, aggodalmait, problémáit és kitisztult testtel és elmével vágj neki 2019-nek!

“Hridrógam mama szúrja harimánam csa násaja”
Ó, Nap, szabadíts meg a szívemre és elmémre egészségtelen sápadságtól.
Author Photo
Rig-Véda. I. 50. 11.
India
Ráhangolódásként a napüdvözlet előtt, 108 közös AUM énekléssel kezdünk.
A hinduizmus hagyományában az „Aum” a legfontosabb alap- vagy gyökérmantra. A hagyomány ismertetése szerint az „Om” az univerzum teremtésekor elhangzott szent teremtő mag-szó (bija). Az „Om” a teremtés igéje, egy ősrezgés, mely eredetét tekintve öröktől való és az „Abszolút Igazságot” és a „Legfelső Isteni Teremtőerőt” képviseli.
 
Az „Om” három hangból tevődik össze, ezek az „A”, „U”, és „M”. Noha három szótagból áll, mégis minden dolgot tartalmaz – ezzel fejezi ki a világ hármasságát és a három egységéből összeálló teljességet. A három hang sok tételt jelöl, de valószínűleg a legfontosabb a világmindenség hármas aspektusa, a test-lélek-szellem egysége. Az „A” jelképezi a durva anyagi világot (az ébrenlét állapota), az „U” az asztrálsíkot (az álom állapota), az „M” pedig az elmén túljutott állapotot szimbolizálja, tudati szintje a mély alvás. Az AUM mantra ismételgetése lenyugtatja az elmét, a testet energiával tölti fel, segít kiszakadni az érzékek világából, és erősíti az elmélyülést.

Sri K. Pattabhi Jois (Gurudzsi) szerint a napüdvüzletek gyakorlása által nem csak a fizikai test betegségei gyógyíthatóak, hanem a mentális kórok is, akár legyenek ezek múltbéli cselekedetek (prárabdha karma) ebben a születésben érvényesülő negatív hatásai. Ennek eredményeként elérhető a hosszú élet, jó egészség, kicsattanó erő és éles elme.

A 108-as szám rendkívül nagy jelentőséggel bír a védikus kultúrában, 108 szem van a hinduk imafüzérén és az Upanisadok száma is ugyanennyi. Ezen kedvező szám és a Nap között mindig is szoros kapcsolatot feltételeztek, hiszen a Nap átmérője épp 108-szorosa Földének, illetve a két égitest között távolság a Nap átmérőjének 108-szorosa.

A Napüdvözlet gyakorlatsor a test középpontját, a solar plexus területét aktivizálja, ami megmagyarázza az elnevezését és a kapcsolatát a csillaggal.

A gyakorlatsor végzése közben a légzés és a mozdulatok tökéletes összehangolása és a tekintet fókuszálása az egyik legkiválóbb módszer a „mozgó meditáció” élmény megtapasztalására. A Szúrja Namaszkára mozdulatsor már önmagában végezve is rendkívüli gyógyító hatással rendelkezik, a legkedvezőbb hatás pedig akkor érhető el, ha 108-szor végezzük, amely szám a Napot szimbolizálja.

A csillagászatban a telihold az a természeti jelenség (jelen esetben holdfázis), amikor a Hold és a Nap a föld teljesen ellentétes oldalán haladnak, azaz szemben állnak egymással helyezkednek el. Ilyenkor a Napból érkező fénysugarak megvilágítják a Föld egyik oldalát, illetve ezzel egyidőben megvilágítják a Hold általunk látott oldalát és a Holdról a napfény a Földre verődik vissza. Mivel a Hold és a Nap szemben áll egymással így a Hold lehető legnagyobb felületét (azaz az általunk látott felét) teljesen fényesnek látjuk. Ilyenkor látunk teliholdat. Ilyenkor a hold általunk nemlátott oldala továbbra is teljesen sötétben van, azaz a nap nem világítja meg.

A telihold sokak által különleges időpontként értékelt esemény ezért bizonyos események szempontjából nagyon fontos lehet. A történelemben a Holdat az Istennő képviselőjének tekintették, míg a napot az Isten megjelenésének. Összeköti őket, hogy a Hold a nap visszavert fényét a földre irányítja csakúgy, mint a nappalok során a napsugarakat a Nap. A középkorban több indián törzs is a holdról illetve a teliholdról nevezte el magát, ezzel is jelezve mekkora szerepe volt életükben ezeknek az égi jelenségeknek. A holdnak és a teliholdnak minden évszakban megvan a maga jelentése, mivel ezek mindig más és más tevékenyésget jelentettek a törzseknek. Írásos formában nagyon sok törzsi név fellelhető a teliholddal és a holddal kapcsolatban, melyeket egy későbbi írásunkban részletesen bemutatunk.

Tudtad, hogy a teliholdak és az újholdak hatalmas energiákat rejtenek? Nem mindegy hát, mit kívánsz, hogyan cselekszel, mire gondolsz.

Időpont: 2019. január 1. (kedd) 17:00 és 19:00
Az esemény házigazdája: Szalai István

Az eseményre érkezési sorrendben tudjuk fogadni a gyakorolni vágyókat!

Ára:  az eseményre csak napijegy és a bérletek érvényesek (első alkalmas kedvezményes belépő nem váltható).

Bandha Works Jógaiskola

A Bandha Works jógaiskolát három mérnök alapította. Összeköt bennünket a törekvés, hogy a tradicionális astanga vinyásza jógát népszerűsítsük Magyarországon. Mi maguk is elkötelezett gyakorlói vagyunk az irányzatnak, minden évben az astanga jóga fővárosába, a dél-indiai Mysore-ba utazunk, ahol...

Bandha Works FaceBook oldala

Mysore program

Az astanga vinyásza jógát tradicionálisan Mysore stílusban oktatják. A módszer ötvözi a csoportos órák és az egyéni gyakorlás előnyeit. Lényege, hogy a teremben az összes gyakorló a saját légzésének ritmusára önállóan végzi a sorozatot, ezáltal az oktató mindenkinek egyénre szabott igazításokat, utasításokat tud adni, anélkül, hogy ez megzavarná az óra dinamikáját. Ráadásul így az sem probléma, ha valaki rövidített sorozatot végez, míg más a teljes első sorozatot és a második sorozat elejét is elvégzi ugyanazon az órán...
© 2013 Bandha Works - All Rights Reserved