Krishnamacharya interjú 2. rész

Guru

Az interjú 1. része itt olvasható.

Kérdés: Mi a teendő szülés után?
Válasz: Ha nincs semmilyen betegségük, akkor már szülés után három nappal újra gyakorolhatnak. Az első héten kumbhaka nélküli uddzsáji pránájámával kell kezdeniük, naponta háromszor 24 légzésig. Utána lefeküdhetnek a hátukra hajlított lábakkal asztalpózba, és a légzés ritmusára mozgassák a karjaikat. Később felemelhetik a lábaikat és megérinthetik a lábujjakat. 15 nap után már végezhetnek dandászanát. Egy hónappal később gyakorolhatják a parvatászanát és a nádi sódhana pránájámát. Két hónap után gyakorolhatják a szarvángászanát. Azonban várandósság alatt, az ötödik hónap után már nem szabad sírsászanát és szarvángászanát végezni, a pascsimattánászana és hasonló ászanák szintán nem ajánlottak. Végezhetik viszont a mahámudrát.

Kérdés: Mi a jóga?
Válasz: Mindenkinek dolgoznia kell a tudásért és a saríra (test), az indriják (érzékek), a prána (légzés) és a manasz (elme) megfelelő működéséért. Csak akkor lehetséges a dzsívátma, a paramátma és az univerzum megtapasztalása, ha jó egészséget, figyelmet, hosszú életet, megfelelő megértést és dháraná saktit (egyhegyűséget) érünk el. Jógának nevezzük az utat, amely elvezet ide. A sásztrákat (szent tanításokat), amelyek ezt tanítják és időtlen idők óta léteznek jóga sásztráknak nevezzük.

Kérdés: Hányféle jóga létezik?
Válasz: Négy kategóriát különböztethetünk meg. Saríra jóga (a testtel kapcsolatos), indrijaka jóga (az érzékek jógája), mánaszika jóga (az elme jógája), és adhjátmika jóga (az átma jógája). A jóga azon típusa, amely testi erőhöz vezet a betegségek eltávolítása által a saríra jóga. A jóga, amely élesíti az érzékszerveket az indrijaka jóga. A jóga, amely által az elme szilárddá és aggodalomtól mentessé válik, valamint az ékágratá (egyhegyűség) állapotához vezet a mánaszika jóga. Amikor egy személy képes minden nehézség nélkül hosszú és egyenletes belégzéseket és kilégzéseket végezni, akkor mentes a betegségektől. Az ilyen személyek erősebbek, hosszabb életűek és ezért jobb szádhanára képesek, amely elvezet a dzsívátma, a paramátma és az univerzum valódi megtapasztalásához. Ezt nevezzük adhjátmika jógának.

Kérdés: Ki alkalmas a jógábhjásza gyakorlására?
Válasz: Bárki alkalmas, aki szeretné megtapasztalni a saríra, az indrija, a manasz és az adhjátmika örömét. A dzsáti (kaszt), a kulam (klán), a gótra (láncolat), hogy sztri (nő) vagy  purusa (férfi), a kor, a gazdagság, a pozíció vagy az ásram (életszakasz) nem számít.

Kérdés: Mi a jógábjásza krama?
Válasz: A jógábjászához szükség van kramára (gyakorlási rendszerre). A jóga szútrákaban a nijamák (szabályok) az egyén képességei alapján vannak előírva. A jógángák között található nijamákat egyéb sásztrák is említik. A jógángák a jama, a nijama, az ászana, a pránájáma, pratjáhára, a dhárana, a dhjána és a szamádhi.

A jama a következőkből áll:

  • (1) Ahimsza – ne okozzunk semmiféle himszát (sérülést) senkinek.
  • (2) Szatya – legyünk őszinték gondolatban, szóban és cselekedetben egyaránt.
  • (3) Asztéja – ne vágyjunk mások vagyonára.
  • (4) Brahmacsarja – valósítsuk meg a dzsíténdrijamot (érzékek feletti uralmat) és a pátivratamot (hűség a házastársunkhoz).
  • (5) Aparigraha – csak azzal rendelkezzünk, amire valóban szükségünk van, semmi egyébbel.

A nijama a következőkből áll:

  • (1) Saucsa – külső és belső tisztaság egyaránt. A külső tisztaság elemei a sznánam (fürdő), a pánam (amit iszunk), a vasztrádháranam (öltözködés) és a bhódzsanam (az elfogyasztott étel minősége). A belső tisztaság a manaszra (elme) vonatkozik. Az elme nem táplálhat rossz gondolatokat. Ha ezt nem kontrolláljuk, az apavitramhoz (tisztátalanság) vezet, amelynek az egészség romlása lesz az eredménye, és így nem érvényesülnek a jóga áldásos hatásai.
  • (2) Szantósa – mindent hálásan, Isten akarataként fogadni.
  • (3) Tapasz – minden nyolcadik napon csak egyszer enni, és minden tizenötödik napon teljes böjtöt tartani. Követni a sásztrákat. Fegyelmezni a testünket, és lemondásban élni a természet erőinek kitéve.
  • (4) Szvádhjája – tanulmányozni a Védákat a saját sakhánknak (ág) megfelelően, és végezni a dzsapát az ácsárjánk upadésája alapján.
  • (5) Ísvarapranidhána – szeretettel felajánlani az Úr Nárájanának a nitya (napi) és a naimitya (különleges) karmánk minden gyümölcsét.

Erre kell törekednünk és dolgoznunk a megvalósításáért minden nap. A szabályokat fokozatosan kell megvalósítani, önámítás nélkül. Ezek a nijamák jelentik a jógábhjásza kramát.

Kérdés: Milyen folyamatot kell követnünk a jóga megvalósítása érdekében?
Válasz: Az ászanák célja a betegségek leküzdése és az egészség megőrzése. Az ászanák gyakorlása által élénkké válunk. Az ászanákat az egyén szükségletei alapján kell tanítani, vinyászarendszerben. Gyakorlás közben a légzésben legyen jelen a nijama. A be- és kilégzéseket a test mozgásának követnie kell. A récsaka és a púraka hossza az ászanától függ, és ebben rejlik a gyógyítóerő. Ha helytelen a légzés, akkor a gyakorlás csak időpazarlás. Fontos, hogy gurutól tanuljunk. Ha valaki könyvekből tanul, akkor nincs értelme a sásztrákat hibáztatni, ha nem valósulnak meg az ígért eredmények.

Kérdés: Miért szükséges a Hatha jógát és a Rádzsa jógát különválasztani?
Válasz: Jógi Szvátmáráma a Hatha jóga pradípiká című művében leírja, hogy a ha-tha a két váju, a prána és apána egyesítése, amelyek a két nádíban, az idában és a pingalában áramolnak. A hatha ezen vájuk szushumnába történő vezetése és benntartása. A ha szótag az idát, a tha pedig a pingalát szimbolizálja. Maga a Hatha jóga pradípiká mondja, hogy a hatha jóga vidja célja, hogy felkészítsen a rádzsa jóga gyakorlására. A rádzsa jóga itt a dzsívátma és a paramátma egyesítését jelenti aszampragjáta szamádhi által.

Kérdés: Milyen alapokon nyugszik a jógászana gyakorlásunk?
Válasz: A jógászanák ádháramja a négy Véda, az upa-védák, a tizennyolc Purána, a szútrák és a szmritik. Az ácsárjákon keresztül az upadésa és az anusthána által szálltak alá.

Kérdés: Van kapcsolat a betegségek Náthamuni-féle kezelése, illetve az ajurvédikus megközelítés között?
Válasz: Náthamuni a betegségeket az ajurvédával összhangban kezeli. Náthamuni a hangsúlyt a niszkámja karmára, a jóga-anga anusthánára, a száttvika áhárára, a maunamra, az ékánta-vászára, a bhaktira és a prapattira helyezi. Ezzel szemben az ajurvédában a hangsúly a gyógyszereken és a sebészi beavatkozásokon van. Ezt leszámítva nincs különbség a két rendszer között.

Kérdés: Lehetséges a pratjáhárát és az antaranga szádhanát tanártól tanulni?
Válasz: Az ehhez hasonló gyakorlatokat lehetséges tanártól tanulni, de csak hatvan éves kor után. Addig a pránájáma elegendő az egészséges, hosszú élethez. Ehhez nem fér kétség.

Kérdés: Hányféle vinyásza létezik?
Válasz: A számuk 5-50 között változik.

Kérdés: Úgy tűnik, hogy vannak azonos versek a Siva-szamhitában, a Ghéranda szamhitában és a Hatha jóga pradípikában. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon a szövegen alapulnak, vagy azt, hogy az íróknak közös tanára volt?
Válasz: A jóga ezeknek a szövegeknek köszönhetően őrizte meg népszerűségét. A szerzők nem írtak semmi újat. A tudást a tanáraiktól kapták, ők pedig slóka formában rögzítették. A jóga eredeti mestere maga Brahmá. Siva ezt mondja el az Ahirbhudnya szamhitában. A Kali júga kezdetén az első tanár Sathagópa Mahámuni volt, aki Álvár Tirunagariban élt, akinek a leszármazottja és tanítványa volt a víranárájanapumai Nathamuni. Szomorú, hogy a tanítványaim közül páran feladták ezt a szampradáját és másképp tanítanak.

Kérdés: Melyik jógaírás a legfontosabb a mai kor emberei számára?
Válasz: Ennél sokkal fontosabb az, hogy a tanítvány és a tanár az Ananta Nágarádzsa és az Ananta Padmanábha mantrákkal kezdje és fejezze be a gyakorlását.

Kérdés: Az olyan technikák, mint a vilóma pránájáma, az anulóma pránájáma, a pratilóma pránájáma, a különböző ászanák és a vinyászák, amelyeket használunk említve vannak valamelyik ádhára grantában (szövegben)? Vagy a guru paramparán szállt alá?
Válasz: Az említett pránájáma gyakorlatok megtalálhatók Náthamuni szampradájában.

(folyt. köv.)

Bandha Works Jógaiskola

A Bandha Works jógaiskolát három mérnök alapította. Összeköt bennünket a törekvés, hogy a tradicionális astanga vinyásza jógát népszerűsítsük Magyarországon. Mi maguk is elkötelezett gyakorlói vagyunk az irányzatnak, minden évben az astanga jóga fővárosába, a dél-indiai Mysore-ba utazunk, ahol...

Bandha Works FaceBook oldala

Mysore program

Az astanga vinyásza jógát tradicionálisan Mysore stílusban oktatják. A módszer ötvözi a csoportos órák és az egyéni gyakorlás előnyeit. Lényege, hogy a teremben az összes gyakorló a saját légzésének ritmusára önállóan végzi a sorozatot, ezáltal az oktató mindenkinek egyénre szabott igazításokat, utasításokat tud adni, anélkül, hogy ez megzavarná az óra dinamikáját. Ráadásul így az sem probléma, ha valaki rövidített sorozatot végez, míg más a teljes első sorozatot és a második sorozat elejét is elvégzi ugyanazon az órán...
© 2013 Bandha Works - All Rights Reserved