A Jóga szútrák éneklése – Interjú Dr. M. A. Jayashree-vel

Jayashree

Ősi időkbe repülhetünk vissza, ha Dr. Jayashree-t hallgatjuk miközben szanszkritul a Jóga Szútrákat énekli; olyan korokba, amikor ezt a nagyszerű szöveget még szóbeli hagyomány útján adták tovább. Különleges élményt nyúlt dallamos hangja, tökéletes kiejtése és klasszikus artikulációja, amelyek jelentéssel és jógikus rezgésekkel töltik meg a szöveget. A következő interjúban arról mesél, hogy miért tartja a Szútrákat lenyűgözőnek, és mi motiválja a tudás továbbadására minden kereső számára generációtól és kultúrától függetlenül, még India határain túl is.

Integral Yoga Magazine (IYM): Milyen áldásos hatásai vannak a Jóga Szútrák éneklésének?
M.A. Jayashree (MAJ): Az éneklésnek két fő hatása van. Egyrészt a Jóga Szútrák tanulmányozása során segítségünkre lehet, ha memorizáljuk az egyes szútrákat, mivel így könnyedén felidézhetjük őket, ha kétségeink vannak a saját gyakorlásunkkal kapcsolatban, vagy ha úgy érezzük, hogy nem fejlődünk megfelelően. Másrészt recitálás állandósult békés légkört (manana) teremt az elmében, amely segít, hogy egyszer csak bevillanjon a legmélyebb jelentésük, és rádöbbenjünk a lényegre. Ezt az élményt talán háromdimenziós megértésnek is nevezhetjük. A szútrák ismétlése és memorizálása alapvető jelentőségű ahhoz, hogy a tudásunk bölcsességgé alakuljon. Bármilyen szöveget is tanulmányozzunk, a szóbeli ismétlés nagy segítségünkre lehet. Ez egyfajta tapasz, amely egyesíti az elme fizikai, racionális és érzelmi rétegeit. Ezáltal pedig nem csupán megértés, hanem kinyilatkoztatás történik!

IYM: Milyen különleges rezgések jellemzik a szanszkrit nyelvet és a Jóga Szútrák hangos recitálását?
MAJ: Indiában az ősi látnokok nem elégedtek meg azzal, hogy a nyelv csupán a napi kommunikáció eszköze legyen. Olyan nyelvre vágytak, amely megérinti és átalakítja a szellemet is. Ezért megalkották a szóbeli hagyományt (srúti-parampará), amelyben szigorú szabályok szerint hallgatjuk és ejtjük ki a hangzókat, valamint azok kombinációit: a szavakat, a mondatokat, a szövegrészleteket és a teljes tudásrendszereket, ezáltal pedig torzítás nélkül adható tovább a tanítás a tanítótól a tanítványnak.

A Védikus látnokok azért is érdeklődtek a szövegek recitálása iránt, mivel ez a gyakorlat képes átalakítani a szellemet, ezért tovább tökéletesítették a szanszkrit nyelvet. Az éneklés és a szövegek tanulmányozása együtt olyan hatékony kommunikációs módszert kínál, amely lehetővé teszi a tudás hatékony átadását, és megkísérli a szellem mélyebb, érzelmi és spirituális szinten történő átalakítását is. Ez a szöveg tanulása közben alkalmazott hangértékek, a ritmus, és a dallam bölcs kombinációjával érhető el. Ez az átalakító hatás olyan erős, hogy még most, ötezer évvel később is érzékelhető recitálás közben, ráadásul a nyelv ismerete sem szükséges ahhoz, hogy megértsük a szöveg jelentését.

A hangos recitálás továbbá segít a hangképző szervek és a tüdő tisztításában, és abban, hogy képesek legyünk a saját hangunkra figyelni. Ugyanazon szövegrész ismétlése megkönnyíti a memorizálást. Az elmének hihetetlen képessége van arra, hogy emlékezzen olyan szavakra és mondatokra, amelyeknek nem is ismeri a jelentését. A tanulási folyamat kapcsolatokat épít ki különböző agysejtek között. A mai korban a vizuális ingerek dominálnak, ez a gyakorlat viszont a hallást fejleszti. A teljes figyelmet a hangok érzékeléséhez viszi, valamint tökéletesíti a szöveg kiejtését. Használja a hangképző szerveket, fejleszti a memóriát és egyre jobban kiterjeszti a légzést, amely topránájámához, azaz mély, meditatív állapothoz vezet. Önmagában a hangok kombinációjának sorozata képes változásokat okozni a személyiségünkben.

IYM: Hogyan érdemes elkezdeni a Jóga Szútrák tanulmányozását?
MAJ: A Jóga Szútrák tanulmányozási módszertanának három szintje van. Az első szint az astanga jóga rendszeres gyakorlása, amely magában foglalja a jamákat és a nijamákat is, amelyek elengedhetetlenek a felszabaduláshoz vezető úton. Patandzsali azt mondja, hogy a jógát hosszú ideig, megszakítás nélkül kell gyakorolni erős hittel és meggyőződéssel ahhoz, hogy legyen eredménye. A következő két szint lényegében ezt a hitet növeli a gyakorlásunkban. A második szint a Jóga Szútrák memorizálása recitálással, ezáltal mélyebben megérve a felszabaduláshoz, azaz kaivaljához vezető út egyes lépéseit. A harmadik szinten a már megtanult szútrák lelkiismeretes recitálása segít katalizálni a felemelkedés folyamatát, és a tudás megvalósítássá, kinyilatkoztatássá válik.

IYM: Mi Patandzsali legfontosabb üzenete?
MAJ: Az, hogy rámutasson arra, hogy az emberiség önként végzett gyakorlással képes felszabadítani magát a világ összes szenvedésétől, és felemelkedni a legmagasabb tudatszintre – az örök tudatosság és boldogság szintjére. Ez pedig nem külső, hanem belső úton érhető el. Patandzsali szerint mindenkiben benne lakozik az isteni, amelynek az ötvözetlen boldogság a megnyilvánulási formája…

IYM: Mit kínálnak a Jóga Szútrák a világnak?
MAJ: Mi Indiában úgy érezzük, hogy az emberek a saját teremtményük áldozatai; tigrisháton lovagolnak, de már belefáradtak az utazásba. Az emberiség minden problémájára pusztán a tudomány és technológia eszközeivel próbál megoldást találni, azonban eközben megteremtette ezt a misztikus tigrist, és úgy érzi, hogy őt irányítják, ahelyett, hogy ő irányítana. Tehát az emberiség a mentális és érzelmi biztonságot egyre több tudás felhalmozásával és biztonságtechnikai eszközökkel keresi, holott az csakis belső úton érhető el. A technológia segíthet a külső támadások ellen, de hogyan védhetne meg a belülről érkezőktől?

Ezen a ponton kapcsolódhatunk Patandzsalihoz. Ő gyakorlati útmutatót ad egy belső biztonsági rendszer kiépítéséhez. A módszere pedig egyetemes. Ha alaposan tanulmányozzuk és megértjük az indiai felfogást a Jóga Szútrák mögött, akkor kiváló szövegre lelünk a világ pszichológusai számára, amely egyszerűbb és jobb módszert kínál az emberiség felszabadításához a képzelt bizonytalanságaiktól. Annak a felismerésében is segít, hogy a boldogság belső állapot, és felszabadít abból a kényszerképzetből, hogy a boldogság külső tárgyakhoz kötött lenne.

IYM: Mi teszi számodra a Jóga Szútrákat ilyen jelentőségteljessé?
MAJ: Én rendkívül ortodox családban nevelkedtem, amely évszázadok óta a Védánta szövegek tanulmányozására szakosodott. Ennek ellenére számomra csak azután tárult fel a Jóga Szútrák valódi célja és jelentése, miután kapcsolatba kerültem az ászana, a pránájáma és bizonyos szintig a dhjána gyakorlóival. A nem indiai jógik kételkedő beállítottsága szintén segített a belső és finomabb rétegek feltárásában, amelyekhez a szanszkrit tudósok általában nem jutnak el. Miután több mint egy évtizedig tanítottam a Jóga Szútrák éneklését felismertem, hogy a mindennapos éneklés fizikai, mentális és érzelmi szinten is megváltoztatott engem. Azóta mélyen hiszem, hogy a recitálás valóban a felszabadulás elérésének katalizátora. A Jóga Szútrák alaposabb megértése segített, hogy inkább a megfigyelője legyek a körülöttem zajló eseményeknek. Erőt tudok meríteni belőle ahhoz, hogy nyugalommal és kiegyensúlyozottan nézzek szembe az előre nem látható eseményekkel, anélkül, hogy érzelmileg elmerülnék bennük. Emellett többet nevetek, mint valaha. Az együttérzésem is erősebb, ami segít, hogy minden helyzetben megfelelően cselekedjek.

Dr. M.A. Jayashree a mysore-i D. Banumaiah Főiskola Szanszkrit Tanszékének vezetője. Számos könyvet írt a szanszkrit nyelvről, az ősi tudományokról, valamint India történelméről, kultúrájáról és zenéjéről. A szanszkrit nyelv kiváló tanára, számos nyugati tanítvánnyal.

Forrás: Integral Yoga Magazine. Spring 2010, pp. 33-4.

Bandha Works Jógaiskola

A Bandha Works jógaiskolát három mérnök alapította. Összeköt bennünket a törekvés, hogy a tradicionális astanga vinyásza jógát népszerűsítsük Magyarországon. Mi maguk is elkötelezett gyakorlói vagyunk az irányzatnak, minden évben az astanga jóga fővárosába, a dél-indiai Mysore-ba utazunk, ahol...

Bandha Works FaceBook oldala

Mysore program

Az astanga vinyásza jógát tradicionálisan Mysore stílusban oktatják. A módszer ötvözi a csoportos órák és az egyéni gyakorlás előnyeit. Lényege, hogy a teremben az összes gyakorló a saját légzésének ritmusára önállóan végzi a sorozatot, ezáltal az oktató mindenkinek egyénre szabott igazításokat, utasításokat tud adni, anélkül, hogy ez megzavarná az óra dinamikáját. Ráadásul így az sem probléma, ha valaki rövidített sorozatot végez, míg más a teljes első sorozatot és a második sorozat elejét is elvégzi ugyanazon az órán...
© 2013 Bandha Works - All Rights Reserved