Govinda Kai Astanga Mysore Program a Bandha Worksben

govinda2

Ha azt mondanánk, hogy egy álom vált valósággá, az nem lenne igaz, mivel erről még álmodni sem mertünk… Köszönet Patandzsalinak amiért úgy alakult, hogy Govinda Kai másfél hónapra átveszi a Bandha Works Mysore Astanga programjának irányítását. Ez felér egy kisebb csodával, ilyen szintű tanár még nem töltött ennyi időt hazánkban, kivételes lehetőség mindannyiunk számára, hogy megtapasztaljuk milyen is egy KPJAYI Certified* tanár felügyelete alatt gyakorolni nap mint nap. Részletek hamarosan honlapunkon!

*A mysore-i KPJAYI (K. Pattabhi Jois Astanga Jóga Intézet) vagy más néven MainShala az astanga vinyásza jógatradíció központja. Az intézménynek nincsen oktatóképzés, a tanárok nem futószalagon kerülnek ki a falai közül. Korábban Pattabhi Jois, most pedig Sharath Jois a tanítványai gyakorlását és elkötelezettségét figyelembe véve, egyénileg adományozza az oktatói címeket azoknak, akik készen állnak a tanításra. “Authorized” lehet egyes szintű (ekkor az első sorozat tanítására hatalmaz fel), vagy kettes szintű (azaz engedély az első és a második sorozat oktatására). Később, ha valaki hosszú ideig, akár évtizedekig rendületlenül gyakorol, és bizonyítja az elkötelezettségét, akkor megkaphatja a legmagasabb szintű elismerést, amely az astanga világában szerezhető, azaz “Certified” tanárrá avatják. Ilyenkor az összes sorozatot oktathatja, amelyet ő már elsajátított, illetve workshopokat is tarthat szerte a világon. A Govindához hasonló certified oktatók nem csak az ászanák területén jártasak, hanem mélyen megértették és megtapasztalták az astanga jóga filozófiáját, ezért valóban hitelesen képviselhetik ennek az önmegvalósítási folyamatnak az üzenetét. Ezt az elismerést az egész világon mindössze kb. negyvenen érdemelték ki.

Egyről a kettőre, egykettőre?

jóga csikitsza, nádi sódhana, pásászana

Az astanga vinyásza jógarendszerben fix ászanasorozatokat gyakorlunk, szám szerint hatot, mindenki a számára megfelelő(ke)t, amelyeket változatlan formában végzünk.

Ha tovább szeretnénk lépni a következő szintre (sorozatra), akkor bizonyos feltételeknek meg kell felelnünk, és természetesen a tanárunk jóváhagyása is elengedhetetlen. Hogy mik is ezek a “bizonyos feltételek”, az az adott oktató/iskola tanítói láncolatából hozott hagyománytól függ (jó esetben), és esetenként igencsak eltérő lehet. 

A továbblépés sosem a tanuló egyéni ambícióján alapul – Mester, készen állok a második sorozatra, taníts – hanem a tanítónk instrukciója szerint történik. A guru-sisja (guru-tanítvány) kapcsolat sosem mellérendelt, hanem alárendelt viszony, a tanítvány engedelmességgel tartozik fogadott tanítójának. Nem illik, mi több igen csak nagy tiszteletlenség ászanát (vagy akár sorozatot) kérni, ezzel az oktatónk hozzá nem értését, illetve bizalmatlanságot fejezzük ki. Sharath Jois az újonnan megjelent könyvében még ennél is szigorúbban fogalmaz: az asztéja (nem lopás) elleni vétségnek minősíti, ha olyan ászanát gyakorolsz, amelyet nem kaptál meg a tanítódtól!

A jelenlegi astanga tradíció szerint a következő feltételek szükségesek az elsőről (jóga csikitsza) a második sorozatra (nádi sódhana) való továbblépéshez:

1. A vinyászaszámolás és az ászanák szanszkrit neveinek tökéletes ismerete.
2. Az első sorozat stabil gyakorlása.
3. 3 db drop back önálló végrehajtása (állásból lemenni hídba, majd onnan felállni).
4. Úrdhva dhanurászanában megfogni a bokát.
5. Végső igen a tanár intuíciója alapján.

A Main Shalában heti kétszer kötelező a chanting óra (amely itt szanszkrit kiejtésórát jelent), amely során a tanítványok elsajátítják az ászananeveket, a szanszkrit számokat és néhány fontosabb mantrát. Szintén az első feltételben szereplő másik kritérium, a vinyászaszámolás ismerete pedig kiolvasható a tanítvány gyakorlásából.

A stabil első sorozat annyit jelent, hogy nagyobb erőfeszítés nélkül kell kivitelezni az egyes ászanákat, a megfelelő vinyászaszámolás betartása mellett. A megannyi első sorozatos testhelyzet közül különös figyelmet szentelnek két “core” (kulcs)ászanának: a maricsjászana D-nek és szupta kúrmászanának. Jó hír a hölgyeknek, hogy az előre- és hátraugrásokat nem veszik szigorúan, legalábbis látványra nem, viszont itt is tartani kell az előírt légzésritmust.

Az astangában az egyik leglátványosabb technika a “drop back”, amikor a gyakorló állásból lemegy hídba (úrdhva dhanurászanába), majd innen feláll. Háromszor egymás után kell végrehajtani a mutatványt, természetesen mindezt külső segítség igénybevétele nélkül.

Sokak számára rossz hír (számomra is) a viszonylag új kritérium, a hídból bokafogás (Triyanmuka uttasana). Megfigyeléseim szerint ezt viszonylag lazán kezeli Sharath, ha már valaki megérinti a sarkát az ujjaival ebben a testhelyzetben, azt már el szokta fogadni.

Az alábbi videón meg is tekinthető ahogy Sharath Jois bemutatja az előírt gyakorlatsort:

Az utolsó pont a “végső igen a tanár intuíciója alapján” egy spekuláció a részemről, a Main Shalában tapasztalt “furcsaságokból”, “igazságtalanságokból” és a saját oktatási tapasztalatomból merítve. 
A tanító munkája során komplex ismeretanyagot transzformál át a tanítványra a hatékony fejlődés érdekében. A pozitív változás természetesen nem csak fizikai szintre értendő (a jóga nem sporttevékenység), ide tartoznak a mentális és spirituális rétegek is.

Nézzünk egy példát a jobb érthetőség kedvéért: előfordulhat olyan szituáció, hogy a rendszerre komplex rálátással rendelkező oktató nem engedi tovább diákját a második sorozatra annak ellenére, hogy fizikai szinten készen állna, mivel a tanítvány mentálisan labilis. A második sorozat hátrahajlításai és mély csípőnyitásai intenzív érzelmeket korbácsolhatnak fel, amelyeket a gyakorlónak tudnia kell kezelni. Ezzel ellentétben az is előfordulhat, hogy néhány év odaadó gyakorlás után egy tanítvány akkor is pásászanában (a második sorozat első ászanája) találja magát, ha a testalkata miatt egyes ászanákat nem képes kivitelezni. A tanár az egyéni testi sajátosságokat is figyelembe veszi a döntéshozatalkor, hiszen egyébként a gyakorló talán soha nem léphetne tovább.

A fenti szigorú feltételekből is látszik tehát, hogy ahogyan egy házat is csak szilárd alapokra lehet építeni, ugyanúgy az astanga vinyásza jógában is nélkülözhetetlen az első sorozat stabil gyakorlása a továbblépés előtt. Ez a tanuló érdekét szolgálja, hiszen haladó ászanák megfelelő előkészítés nélküli gyakorlása veszélyes lehet és nem is hatékony. Tartsuk tiszteletben a fizikai testünk határait és sose feledkezzünk meg arról, hogy tradicionálisan a gyakorlás elsődleges célja a spirituális fejlődés és nem látványos Facebook képek létrehozása!

Bandha Works Jógaiskola

A Bandha Works jógaiskolát három mérnök alapította. Összeköt bennünket a törekvés, hogy a tradicionális astanga vinyásza jógát népszerűsítsük Magyarországon. Mi maguk is elkötelezett gyakorlói vagyunk az irányzatnak, minden évben az astanga jóga fővárosába, a dél-indiai Mysore-ba utazunk, ahol...

Bandha Works FaceBook oldala

Mysore program

Az astanga vinyásza jógát tradicionálisan Mysore stílusban oktatják. A módszer ötvözi a csoportos órák és az egyéni gyakorlás előnyeit. Lényege, hogy a teremben az összes gyakorló a saját légzésének ritmusára önállóan végzi a sorozatot, ezáltal az oktató mindenkinek egyénre szabott igazításokat, utasításokat tud adni, anélkül, hogy ez megzavarná az óra dinamikáját. Ráadásul így az sem probléma, ha valaki rövidített sorozatot végez, míg más a teljes első sorozatot és a második sorozat elejét is elvégzi ugyanazon az órán...
© 2013 Bandha Works - All Rights Reserved