99% gyakorlat 1% elmélet

99

Biztosan sokaknak feltűnt, hogy az astanga jóga gyakorlói gyakran válaszolnak különös, rövid állításokkal a felvetődő kérdésekre. Ezek a szállóigék leggyakrabban Sri K. Pattabhi Joistól származnak, az első nyugati astangás generáció nagy tanítójától. Részben limitált angoltudása miatt, részben pedig amiatt, hogy a tanítványai nem rendelkeztek megfelelő jártassággal a jóga filozófiai hátterében, Jois mindig igyekezett egyszerű mondatokkal és gondolatokkal átadni a tudás esszenciáját.

Az egyik leghíresebb szállóige úgy hangzik, hogy az astanga jóga “99% gyakorlat és 1% elmélet”. Nagyon nagy igazságot rejt magában ez a mondat, de éppúgy, mint a klasszikus szútrákat, ezt a tömör állítást is könnyű félreértelmezni és kiforgatni. Érdemes ezért a végére járni, hogy mit is értett a mester eredetileg ez alatt a mondat alatt.

Vajon Pattabhi Jois arra gondolt, hogy a jógára szánt időnk 99%-át ászanák végzésével kell töltenünk, és csak 1%-ot a szentírások tanulmányozásával és a tanítónk szavainak hallgatásával? Aligha ez az igazság. A válasz megleléséhez érdemes elolvasni Guy Donahaye és Eddie Stern Guruji című könyvét, amelyben Sri K. Pattabhi Jois számos régi tanítványával készítettek interjút a mesterükről. Többen említik ezt a híres mondatot, amely mindig akkor hangzott el, ha a türelmetlen gyakorlók olyan kérdésekkel bombázták a tanárukat, mint “hogyan kell végezni a múla bandhát?” vagy “mi a drop back trükkje?”. Ebből már látszik, hogy mi is a lényeg: ahelyett, hogy pusztán ülünk és elmélkedünk az útról, inkább el kell indulni és végezni a tanítónktól kapott gyakorlatokat. Nem attól lesznek jobbak az ászanáink, ha órákig elemezzük a tartásokat, sokkal hasznosabb, ha rendszeresen és odaadással gyakorlunk.

Ez az elv éppúgy igaz a többi hét ágra, mint az ászanák végzésére. Nem elég pontosan ismerni minden apró részletüket, hanem a gyakorlatban is alkalmazni kell őket. Az astanga jóga második ága, azaz a nijamák között szerepel a szvádhjája is, vagyis az önvalónk, a szentírások és a tanítók szavainak tanulmányozása. Ezért hát ezek a cselekedetek is a 99% gyakorlatba tartoznak azzal a megkötéssel, hogy ha már csak üres elmélkedésbe bonyolódunk a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazása helyett, akkor máris ellentmondásba kerülünk a 99%-1% tanáccsal. Tehát a tudás megszerzésekor fontos, hogy mindig azzal a céllal történjen, hogy a szádhanánk fejlődjön, és közelebb kerüljünk a végső Igazság megvalósításához, és sosem azért, hogy bölcsebbnek, tanultabbnak tűnjünk.

Az astanga jóga tehát rendkívül gyakorlatias út, hiszen az Önvalónkról szóló tudást nem lehet könyvekből vagy pusztán elmélkedéssel “megtanulni“, csakis megvalósítani lehet hittel és odaadással végzett gyakorlással. Viszont ne feledjük, hogy a gyakorlás fontos része a szentírások tanulmányozása.

Végül érdekességként elvégeztem egy egyszerű számítást Sharath vinyászaszámolás-oktatási rendszerével kapcsolatban. Ő azt a szabályt alkalmazza, hogy a tanítványok egy évben egy-három hónapot tanulhatnak nála, az év többi részében önállóan kell gyakorolniuk. A Main Shalában heti kétszer van vezetett óra, a szombatok és a holdnapok pedig pihenőnapok. Így a 365 napból átlag 52 szombat és 26 holnap pihenőnap, azaz 278 napon gyakorlunk. Az egy-három hónap alatt összesen 8-25 vezett óra van Sharathnál, ez 3-9%-a az óráknak. A vezett órákon a számolás mindig gyorsabb, mint az önálló gyakorlás során, ha ezzel korrigálunk, akkor láthatjuk, hogy a vinyászaszámolás oktatási rendszere közel teljesíti a kívánt arányt, hiszen a teljes éves gyakorlási időnk kb. 2-6%-át töltjük elméleti, vezetett órán.

Bandha Works Jógaiskola

A Bandha Works jógaiskolát három mérnök alapította. Összeköt bennünket a törekvés, hogy a tradicionális astanga vinyásza jógát népszerűsítsük Magyarországon. Mi maguk is elkötelezett gyakorlói vagyunk az irányzatnak, minden évben az astanga jóga fővárosába, a dél-indiai Mysore-ba utazunk, ahol...

Bandha Works FaceBook oldala

Mysore program

Az astanga vinyásza jógát tradicionálisan Mysore stílusban oktatják. A módszer ötvözi a csoportos órák és az egyéni gyakorlás előnyeit. Lényege, hogy a teremben az összes gyakorló a saját légzésének ritmusára önállóan végzi a sorozatot, ezáltal az oktató mindenkinek egyénre szabott igazításokat, utasításokat tud adni, anélkül, hogy ez megzavarná az óra dinamikáját. Ráadásul így az sem probléma, ha valaki rövidített sorozatot végez, míg más a teljes első sorozatot és a második sorozat elejét is elvégzi ugyanazon az órán...
© 2013 Bandha Works - All Rights Reserved